Kurs om regioners roll i beslutsfattande och policyskapande inom EU:s institutioner

Kursen "Regions, EU institutions and policy-making" anordnad av Regionkommittén startade i oktober 2015 och pågår fram till mitten av december. För er som inte kunde delta men som fortfarande är intresserade av innehållet finns det nu möjlighet att ta del av det kursmaterial som används. Kursmaterialet finns tillgängligt på kursplattformen för alla som registrerar sig på kursen innan slutet av december 2015. 8,200 personer har följt kursen från över 80 länder.

Kursens behandlar ämnen såsom EU:s sammanhållningspolitik, arbetsmarknadspolitik och sociala frågor men också klimat- och energipolitik, hela tiden med utgångspunkt i vilken roll den lokala- och regionala nivån spelar inom varje policyområde. Vilka trender kan vi se gällande regioners roll och handlingsutrymme inom EU:s politiska system? Kursen utgör dessutom en möjlighet att komma i kontakt med personer från andra regioner som arbetar med EU- frågor på lokalnivå.

Läs mer om kursen och registrera dig här.