Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht – ”Regionalpolitiken ska förankras lokalt”

I en debattartikel på Europaportalen i förra veckan underströk SKL vikten av en svensk position till inriktningen för den nya sammanhållningspolitiken.  Nu svarar Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. I artikeln pekar han på att regeringens utgångspunkt för den regionala tillväxtpolitiken är ett starkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar. I artikeln redogör Bucht för hur han vill att det ska genomsyra utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken.  I detta sammanhang betonas möjligheten för aktörer med regionalt utvecklingsansvar att redovisa sina prioriteringar vad gäller regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken, i respektive län.

Läs mer om synen på partnerskapsöverenskommelsen och Interreg i Sven-Erik Buchts svarsartikel på Europaportalen.

 

Bildkälla: Kristian Pohl/Regeringskansliet