Lärare från Blekinge besöker Brysselkontoret

Nyligen besökte sex lärare från gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby Småland Blekinge Halland South Swedens (SBHSS) Brysselkontor. Under besöket diskuterades det som händer i EU, hur det påverkar Blekinge och vilken roll SBHSS roll spelar.