Lärosäten med representation i Bryssel får mer EU-medel

En undersökning utförd av den danska huvudstadsregionens brysselkontor visar att lärosäten med representation i Bryssel i genomsnitt drar in dubbelt så mycket medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Undersökningen kartlägger också olika typer av representation samt deras för- och nackdelar.

Läs undersökningen här.