Linnéuniversitetet driver svensk medverkan i projekt om hållbart byggande

LC district projektet arbetar för att minska klimatpåverkan av den byggda miljön i våra europeiska regioner.

Välkomna att delta på projektet LC districts avslutande seminarium: ”Omställning av den byggda miljön i våra städer”. Seminariet hålls i Bryssel den 11:e oktober kl 10:00-11:30 och sänds även digitalt. Seminariet är ett sidoevent till Europeiska veckan för regioner och städer.

Vid seminariet presenteras projektets resultat hittills av de olika deltagarna och vi har nöjet att lyssna till två experter avseende implementering av grön fysisk planering och vägen mot att bli plusenergiregioner.

För information och registrering följ länken här

Den svenska medverkan i projektet LC districts har skett inom Småland och öarna och arbetets har drivits av Linnéuniversitetet. Projektet har inneburit en kartläggning kring strukturer för att stödja hållbart byggande och en väg mot mindre klimatpåverkan från den byggda miljön. Resultaten visar på behov av att koppla ihop olika aktörer och använda akademierna bättre, öka kompetens i olika led för beställare, förvaltare utförare och att ha förståelse för varandras uppgifter och svårigheter. Vidare visas på behov av att kravställa och möjliggöra att mäta och följa upp.

För att ta resultaten vidare kommer Linnéuniversitetet efter seminariet att bjuda in till fortsatta samtal för att koppla ihop resultaten med framförallt det nationella färdplanarbetet för jämförelse och göra en plan för fortsatta aktiviteter från nationell till lokal nivå där Linnéuniversitetet hoppas kunna spela en roll.