Linnéuniversitetet presenterar innovationsutveckling i Bryssel

Att synas i Bryssel är viktigt för Småland-Blekinge, inte minst vad gäller design.  

Varje år anordnas EU Design Days och i år anordnas det mellan den 24-26 september. Eventet arrangeras av nätverksorganisationen ERRIN, vars strävan är att forma regional input samt förena aktörer från olika delar av Europa, i detta fall inom designområdet. I EUs grundläggande strategier (Europa2020-strategin och innovationsunionen) utgör design en viktig pelare för att driva innovation, entreprenörskap samt skapa arbetstillfällen.


Under EU Design Days kommer Linnéuniversitetet att anordna en workshop gällande integrering av entreprenörskap för designinorienterade entreprenörer och studenter. Tillsammans med IKEA har universitetet format ett unikt samarbete inom forskning och utveckling vilket har bäddat för ett alldeles nystartat mastersprogram: ”Innovation genom ekonomi, teknik och design” på Linnéuniversitetet. Här kan du läsa mer om masterprogrammet på Linnéuniversitetet.

Det är väsentligt för Småland-Blekinge att medverka och synas för att attrahera och väcka intresse för mastersprogrammet. Vidare ger marknadsföringen förstärkta möjligheter för framtida partnerskap, vilket i sin tur kan tänkas skapa långsiktiga investeringar i Småland-Blekinge. För att få en större inblick om detta event, kika gärna igenom den här videon. Annars kan du läsa mer om upplägget här.