Linnéuniversitetet utvald till european university

Grattis Linnéuniversitetet (LNU), som har utsetts till att delta i Erasmusinitiativet European University. LNU ingår som ett av sju lärosäten i konsortiet EUniWell som ska samarbeta genom utbildning och forskning för att skapa en miljö som stöder individuellt, socialt och miljömässigt välbefinnande.

European University består av nätverk mellan europeiska universitet som samarbetar inom forskning, innovation och utbildning för att därigenom ta sig an europeiska samhällsutmaningar. Initiativet är relativt nytt i programmet för livslångt lärande, Erasmus+, och konkurrensen om att bli utvald är mycket tuff. Därför är det imponerande att LNU finns representerade bland de utvalda i konsortiet EUniWell där också universitet i Birmingham, Köln, Florens, Leiden, Budapest och Nantes deltar.

Läs mer om Linnéuniversitetets deltagande här!