Lobbykampanj ger resultat!

För några veckor sedan berättade vi att Blekinge, Kalmar och Kronoberg tillsammans med de 10 övriga regionerna från Danmark, Litauen, Polen, och Tyskland som ingår i Södra Östersjö-geografin regionerna, skickade brev (positionspapper) till EU:s institutioner där nödvändigheten av att Södra Östersjöprogrammet blir kvar i programperioden 2021–27 lyftes. Inspelet följde på ägarnas tidigare arbete och syftade till att kunskapen om frågan ska vara så stor som möjligt när beslut om EU:s nästa långtidsbudget fattas och upplägget för Interreg-programmet fastställs.

I veckan kom ett svar i brevform från Elisa Ferreira, EU-kommissionär för regionala frågor. I brevet framgår att man tagit intryck av inspelen och att man accepterar vår position. Det innebär att chanserna för att Södra Östersjöprogrammet ska bli kvar ökar när förhandlingarna mellan EU:s medlemsstater om EU:s långtidsbudget slutförs (förhoppningsvis snart). Ett trevligt besked som ger mersmak för att engagera sig i frågor på den europeiska arenan – tillsammans är vi starka!