Lyckat besök i Bryssel för Landstingsstyrelsen i Kalmar län

Landstingsledningen för Kalmars län besökte förra veckan Småland Blekinges regionkontor för att utveckla sitt arbete med hälsofrågor på EU-nivå.

Ledningen fick under sin vistelse en ökad insikt i hur Småland Blekinges regionkontor arbetar i Bryssel för att främja regionens intressen. Under besöket träffade man Mikaela Nordenfelt från Skåne European Office som informerade om hur de arbetar för att utveckla Skåneregionen i hälsorelaterade frågor. De träffade även Marcus Holmberg kontorschef på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) EU-kontor, där fick de höra mer om hur de företräder landstingens intressen i Bryssel. Besöket var mycket lyckat och uppskattat av samtliga parter. Landstinget i Kalmar län förväntar sig att de internationella engagemanget framöver ska tillföra ökade kunskaper samt ge möjlighet att påverka viktiga områden för länet.