Lyckat besök under olyckliga omständigheter

Det tråkiga terrorattentatet i Bryssel satte onekligen sin prägel på veckan som gick. Med terrorattentaten från 2016 i relativt färskt minne, reagerade samhället snabbt och distinkt. Efter att gärningsmannen oskadliggjorts och bedömts ha agerat på egen hand, återgick Bryssel ganska snart till den vanliga vardagen, dock med uppmaning om förhöjd vaksamhet.

Mitt i denna omtumlande händelse var ledningsgruppen på regional utveckling i Region Blekinge på besök i Bryssel. Trots besöksförbud på EU-institutioner och folk som jobbade hemifrån blev besöket bra och ledde till riktigt intressanta diskussioner. Förutom överläggningar med Brysselkontoret, träffade Blekinge-gruppen den svenska EU-representationen, det Brysselbaserade F&I-nätverket ERRIN samt besökte EU-parlamentet. Ett av flera intryck från besöket var de många nya och stora utmaningarna som EU står inför och vad de kan betyda för vad som prioriteras framöver. Vi på Brysselkontoret hoppas att besöket leder till att det blir något lättare att förbereda sig för framtiden i Region Blekinge och andra svenska regioner.