Makroregional utveckling

EU har sedan tidigare varit mycket positiva till utvecklingen av makroregionala områden i Europa. Ett av dessa är Baltic Sea Region. En indikation på att betydelsen av makroregional fortsätter är att EU nu anslår 222 miljoner EUR för att stärka det mellanstatliga samarbetet och projektutveckling inom makroregion Danube. Mer info 

http://www.danube-region.eu/

Hur kommer BSR att fortsätta sin utveckling? Kan man ta inspiration av Danubes utveckling under EU:s ledning?