Matcha våra innovationsidéer mot andras

Den 25–26 oktober arrangerar EU-kommissionen infodag om Horisont Europa kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö. Detta är ett bra tillfälle att få mer information om de 77 topics som är öppna under utlysningarna 2022. Under dagen finns även session om det mission som är närmst kopplat till klustret, nämligen mission ”soil health and food”.

27 oktober anordnar nätverket ERRIN ett matchmaking-event inför Horisont Europa-utlysningarna. Mötet sker virtuellt och syftar till att finna partner inför utlysningarna som kommer vara öppna till 15 februari. Den som går i tankar om att delta framöver, bör även överväga att delta som ett sätt att förbereda sig och bygga upp kontakter. I skrivande stund är endast 3 av de 601 anmälda deltagarna på brokerage eventet svenska – kanske kan vi bidra till att öka det antalet? Mer information om eventet och hur man anmäler sig hittar du här. https://he-2022-cluster6.b2match.io/home

28 oktober anordnas infodagen för kluster 1 (hälsa). Även detta event åtföljs av ett matchmaking-event 29 oktober. Av 468 anmälda är det hittills bara en svensk aktör. Här kan du läsa mer.