Matchmaking kluster 5 och 6

Region, kommun eller innovationsaktör med intresse för Horisont Europa ”Kluster 5 Klimat, energi & mobilitet” eller ”Kluster 6 Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö”? Anmäl dig till detta matchmaking-event 31 maj – 4 juni! Fyra dagar med infosessessioner, projektpitchar och möten med andra intresserade.