Medborgardialog om EU:s framtid

I april presenterade EU-kommissionen en digital plattform för en dialog om EU:s framtid. Plattformen blir verktyget för den konferens som organiseras av EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. I Sverige inleds konferensen om EU:s framtid 10 maj, men innan dess genomför EU-minister Hans Dahlgren några sakråd med svenska representanter från näringsliv, regional nivå och det civila samhället.


Redan i början av tillträdet som EU-kommissionens ordförande pekade Ursula von der Leyen ut initiativet som skulle minska avståndet mellan EU:s institutioner och medborgare genom en arena för dialog och därmed stärka demokratin. Med den digitala plattformen ges EU-medborgarna chans att forma EU:s framtida politik och inriktning genom att kunna presentera förslag och föra samtal kring EU:s utveckling. Här ska även regioner och alla andra aktörer kunna marknadsföra sitt engagemang samt de event man planerar och som medborgarna kan hitta på en särskild evenemangskarta.

Under de två åren kommer Konferensen om EU:s framtid pågår samlas tankar och åsikter in, analyseras och presenteras för europeiska medborgarpaneler. En rapport ska sedan sammanställas och lämnas över till EU-institutionerna som vägledning.

Klicka här för att komma till plattformen.

Klicka här för mer information om plattformen.