Mer riskkapital till små och medelstora företag i Sverige

Almi har, tillsammans med Svensk Exportkredit(SEK), skrivit ett avtal på 2.1 miljarder svenska kronor med Europeiska investeringsfonden (EIF). Avtalet innebär ett fördjupat samarbete mellan EIF och ALMI och en helt ny samverkan mellan SEK och EIF. Genom en garanti ska avtalet gå till att bevilja lån och stötta innovativa små och medelstora företag (SMF) under de kommande två åren. Detta är en viktig utveckling, då EU-kommissionens stockholmskontor nyligen hävdade att riskkapitalläget för den här sektorn inte är så gott som vi tror, då bankerna fortfarande är motvilliga att låna ut pengar till nystartade och/eller snabbväxande SMF. 
 
På många sätt liknar Almis och SEK:s avtal med EIF det avtal som Norrlandsfonden tidigare i år slöt med EIF, och som var det första svenska EFSI-avtalet. Både Norrlandsfonden och Almi samt SEK erhåller sin garanti genom InnovFin, som är ett gemensamt initiativ från EIF, Europeiska investeringsbanken och EU-kommissionen och återfinns inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Syftet med InnovFin är att öka tillgängligheten på lån för SMF.  
 
Utöver detta har Almi fått ett mikrofinansavtal som möjliggör lån med lägre, mer fördelaktig ränta utan krav på säkerhet till enmans- och mikroföretag. Detta går under EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI). Den totala budgeten landar på cirka 600 miljoner kronor och beräknas kunna hjälpa 4500 mikroföretag. 
 
Både Almis mikrofinansavtal samt EFSI-avtalet visar hur kommissionens ökande fokus på finansiella instrument börjar antas och prioriteras även i praktiken. 
 
Här kan du läsa mer om EU:s finansiella instrument.