Moderaterna i Kronoberg på besök i Bryssel

I veckan är Moderaterna från Kronoberg på besök i Bryssel. De började veckan med ett besök hos oss på Småland-Blekinges Brysselkontor där gruppen gavs en introduktion om verksamheten samt en beskrivning av hur EU:s arbete påverkar oss. Ett område som diskuterades var till exempel hälsa och hur vi på lång sikt kan påverka EU:s framtida beslutsfattande och dra nytta av andras erfarenheter. Vidare gavs även tillfälle till att diskutera stora och viktiga aktuella frågor så som Brexit, handelsavtal och vad EU bör arbeta med framöver.