Ny digital plattform för att stärka den regionala bioekonomin

The Biobased industries consortium (BIC) lanserar en ny digital plattform tillägnat regioner (och regionala innovationssystem). Plattformen syftar till att stimulera investeringar inom bioekonomi,  och bygger bland annat på att stärka länken mellan regionala innovationssystem och europeiska aktörer (d.v.s. identifiera internationella samarbeten för tillgång till europeisk finansiering). I slutet av året (2019) ska plattformen lanseras och europeiska regioner som vill delta ombeds att visa sitt intresse innan 22 november. I ansökan ska regioner uppge information om regionala bioekonomiska prioriteringar och regionala investeringsutsikter. 

Mer Information om plattformen hittar du på bioconsortiums websida och i dokumentet ”Bic platform for regions”, du hittar ansöka/formulär för regioner här. OBS. att tiden för regioner att visa intresse för BIC-plattformen blivit flyttad från 31 oktober till 22 november. 

Varför kan plattformen vara intressant för SBH:s regioner?

Det europeiska plattforms- och partnerskapslandskapet är komplext samtidigt som ingångar till dem har blivit allt viktigare för regioner tack vara smart specialisering. BIC erbjuder en möjlig ingång, med relativt låg tröskel, för Småland-Blekinge-Hallands regioner att koppla upp sig mot europeiska partnerskap. BIC-plattformen beskriver kopplingar till smart specialisering men det är inte ett krav för att delta. Istället kan BIC fungera som en kompletterande plattform, med tydligare finansieringsfokus, till Vanguard.

Med tanke på Småland-Blekinge-Hallands strategiska arbete inom bioekonomi (till exempel regionala skogsstrategier) har våra medlemmar mycket att erbjuda BIC-plattformen. När en region har mycket att erbjuda till europeisk policy har man också bättre förutsättningar för att öka absorptionsförmågan av konkurrensutsatt finansiering. Med andra ord utgör BIC-plattformen ett möjligt forum för våra regioner att positionera sig i europeiska sammanhang med övergripande syfte att stärka den regionala bioekonomin.

Nästa steg

Tiden är knapp för att ansöka om medlemskap i plattformen, men det ligger i linje med regionala målsättningar om att nyttja internationella forum för att stärka regionens arbete med bioekonomi. Med andra ord behöver inte steget vara långt för våra medlemmar att undersöka möjlighet till medlemskap, dessutom är det ingen avgift för regioner att delta. Däremot spelar regionens förhållningssätt till europeiska partnerskap, plattformar och samarbeten en avgörande roll i bedömningen av hur relevant ett initiativ som BIC-plattformen är, vilket kan kräva ytterligare analys.

Bedömer ni att BIC-plattformen är intressant? kontakta Linda för frågor gällande tematik (bioekonomi: skog) och/eller Adam för frågor gällande tematik (bioekonomi: livsmedel) och/eller information om det europeiska innovationslandskapet för regioner (plattformar).