Möjlighet att delta i kulturutbyte!

Genom projektet ”Culture for cities and regions” finns nu en möjlighet att besöka en av de städer/regioner i Europa som har valts ut för att representera goda kulturexempel där kulturen har integrerats i en större långsiktig plan. Besöket är det tredje och sista steget i projektet, och brysselkontoret har tidigare rapporterat om hur Kalmar läns museum i första steget valdes ut till en av 70 regioner i Europa som tillsammans bildade en katalog över goda kulturexempel. I andra steget valdes 15 av dessa projekt ut för att fungera som värdregioner för att ge andra städer/regioner möjlighet att ta del av det arbete och den erfarenhet som redan finns runt om i Europa. 
 
Oavsett om man deltagit i projektet tidigare eller inte är man välkommen att anmäla sin stad/region, och tanken med vistelsen är att besökarna ska kunna lära sig av sin värd och fundera över hur ett liknande arbete skulle kunna implementeras på hemmaplan. Det finns möjlighet att delta i upp till tre besök per stad/region och ersättning för rese- och boendekostnader finns att tillgå. Sista dagen för att lämna in sin ansökan om att delta är 21 mars.

En lista på möjliga resmål hittar du här
 
Ansökan lämnas in online och skulle man vilja delta i mer än ett besök ska separata ansökningar skickas in. 
 
Mall för ansökan finns att tillgå här