Möte med EU-kommissionär

I veckan träffade EU:s kommissionär för sammanhållning och reformer (tidigare regioner och städer), Elisabet Ferreira, representanter för Europas regionala Brysselkontor. Trots att mötet ägde rum virtuellt var diskussionen relativt öppen. Ferreira betonade inledningsvis att EU:s regionala politik har gjort och kommer fortsätta göra stor skillnad i konsekvenserna av Covid 19. Även om krisen långt ifrån är över, kan visst ljus i tunneln skönjas och hittills har konsekvenserna inte blivit lika allvarliga som de kunde ha blivit enligt Ferreira.  


Ferreira pekade dock på att det finns ett informationsglapp om vad EU:s koordination och verktyg bidragit med. Strukturfondsmedel har enligt Ferreira varit ett av de viktigaste verktygen för att hantera Corona, men få känner till att medlen till exempel bidragit till utvecklandet av Corona-vaccin.

Framåt ger EU:s stora Corona-stödpaket Next Generation EU (NGEU) med fonder så som React-EU, återhämtningsfaciliteten (RRF) och Brexitfonden fortsatta möjligheter för regioner att få hjälp att tackla konsekvenserna av Covid. Förväntningen baseras på att Ferreira förutsatte att regionerna inkluderas både i planering och genomförande av medlen och på så sätt kan får ersättning för kostnader och framåtriktade investeringsmedel. För aktörer i Småland-Blekinge-Halland noterades att Ferreira exemplifierade med att peka på möjligheter att arbeta för att utveckla boendet i en hållbar riktning med nya konstruktioner, material och levnadssätt. En stor del av NGEU-medlen är vidare öronmärkta för att hjälp till att hantera klimatåtgärder. Allt detta förutsätter dock dels att NGEU-förslaget godkänns av både Rådet (EU:s medlemsstater) och EU-parlamentet, dels att alla EU:s medlemsstater ratificerar NGEU i sina respektive parlament. I ett nästa steg betonade Ferreira på att medlen även förutsätter en tydlig medverkan från samhället för att kunna nå avsedd effekt.

I den efterföljande diskussionen var det många som pekade på att det var viktigt att EU-kommissionen var medvetna om att många länders regioner hittills bara har involverats i planeringen i blygsam omfattning. EU-kommissionen var medvetna om detta och Ferreira sa att det var något som man tryckte på i kontakterna med respektive medlemsstat.