Nationell dialogkonferens om EU:s framtida sammanhållningspolitik

Den 27 september 2016 anordnar SKL en konferens i Munchenbryggeriet i Stockholm på temat hur framtidens sammanhållningspolitik ska se ut. Konferensen riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner samt på myndigheter och departement. Konferensen är en fortsättning på den så kallade Sveregkonferensen, som i år anordnades mellan 19-20 april vid den Svenska representationen i Bryssel. 

Några frågeställningar som kommer att diskuteras på konferensen är hur sammanhållningspolitiken kan möta behovet av en mer flexibel budget, vad den betyder för den regionala tillväxten i Sverige, vilket resultat och vilka mervärden den genererar samt vilken position Sverige bör inta inför kommande förhandlingar. 

Information om program och anmälan finner du här

http://skl.se/download/18.148f864415505bad96975da4/1466000622286/PROGRAM+27+sep.pdf