Nationell lansering av Horisont Europa

Den 10 februari anordnades den nationella lanseringskonferensen av Horisont Europa, det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation (2021 – 2027).  Den digitala konferensen belyste olika delar i programmet och samlade över 1500 deltagare. Från ett SBHSS-perspektiv var det särskilt roligt att Erika Augustinsson, region Blekinge, deltog i panel om den nya programdelen ”Missions” och berättade om regionens arbete med att länka missions-metodiken med smart specialisering. Samt att Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, deltog i paneldiskussion om betydelsen av en nationell strategi för utökat svenskt deltagande i Horisont Europa.

Horisont Europa är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, industri och civilsamhälle. 94 miljarder € föreslås fördelas, genom öppna och konkurrensutsatta processer, till Europas alla hörn. Det är en nationell prioritering att det är ett fortsatt starkt svenskt deltagande i programmet och därför kommer även nationella forskningsprogram prioritera kopplingar till insatser på den europeiska nivån.

Inom kort förväntas en svensk strategi för nationellt deltagande i Horisont Europa lanseras. I paneldiskussionen om den nationella strategin lyfte bl.a. Linnéuniversitets representant Ann-Charlotte Larsson vikten av att strategin ska kunna användas som en språngbräda för europeisk uppkoppling, inte minst för att hitta nationella samverkansmönster för att kunna blicka mot den europeiska arenan.

Med målbilden om ett breddat svenskt deltagande är inte Horisont Europa enbart ett program för traditionellt starka forskning och innovationsaktörer. Ett breddat deltagande innebär också att fler organisationer ska hitta ingångar till europeiska samarbeten. I denna kontext är det särskilt intressant att Horisont Europa, i större utsträckning än tidigare program, har öppnat fler dörrar till utökat regionalt deltagande. Det gäller bl.a. programdelar som europeiska partnerskap och missions.

Missions, efterföljt av europeiska partnerskap, var de programdelar som deltagarna under eventet mest såg fram emot att veta mer om. I paneldiskussionen om missions deltog Erika Augustinsson från region Blekinge med exempel på hur Blekinge har arbetat med att integrera missions-metodiken med smart specialisering. 

Region Blekinge, som är en liten svensk region, kan vända utmaningarna med en liten kritisk massa till en fördel i missions-arbetet. Starkt regional samverkan och förmågan att agera snabbt är viktiga komponenter för att i konkurrens med andra europeiska regioner tilldelas Horisont medel för att demonstrera innovation med riktning mot ambitiösa målsättningar (missions). 

Europeiska partnerskap är ingen ny programdel i Horisont, men partnerskaplandskapet och designen av partnerskapen förändras till 2021 – 2027. Särskilt intressant för den regionala nivån är att kommissionen gärna ser att det nya partnerskapslandskapet ska innebära lägre trösklar för mindre FoI-aktörer. Kommissionen har sedan förslaget om partnerskapslandskapet framhållit kopplingar till nationella och regionala FoI-strategier, inklusive smarta specialiseringsstrategier. 

Lanseringskonferensen bjöd på fler intressanta diskussioner och övergripande slutsatser om svenska aktörers framtida deltagande. Horisont Europa är ett modernt europeiskt program där samverkan och strategi för deltagande kommer bli allt viktigare. Agera, inte reagera, kan vara ledorden som höjer ett redan högt nationellt deltagande i världens största forskning och innovationsprogram.

För mer information kan du ta del av inspelningen av konferensen här! (tillgänglig till 24 feb)

Kontakta Adam om du vill ta del av SBHSS analyser om regional deltagande i Horisont Europa