Nationella informationsmöten om Horisont 2020

Den 1 januari startade EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Programmet som är världens största satsning på forskning och innovation har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. För att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt arrangerar VINNOVA nationella informationsmöten om de olika tematiska delarna av ramprogrammet.
 

Vid informationstillfällena presenteras innehållet i de första utlysningarna inom respektive område av talare från EU-kommissionen. Medverkar gör också representanter från respektive programkommitté och nationella kontaktpersoner i Sverige. De flesta informationsmöten hålls på engelska och på VINNOVAs kontor i Stockholm (om inget annat anges) men du kan också följa respektive möte via VINNOVAs webbplats
 
Följande informationsmöten arrangeras under januari: 
  • 13 januari Rymd
  • 14 januari Europeiska forskningsrådet, ERC och Marie Sklodowska-Curie Actions
  • 15 januari: Säker, ren och effektiv energi
  • 20 januari: Smarta, gröna och integrerade transporter
  • 22 januari:Säkra samhällen
  • 23 januari: Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror
Under februari månad arrangeras informationsmöten om: Europeiska bioekonomiska utmaningar, Inkluderande innovativa reflekterande samhällen och Informations- och kommunikationsteknik. Se VINNOVAs webplats för mer information.