Nationellt kompetenscentrum för anhöriga på besök i Bryssel

Brysselkontoret träffade Elisabeth Hanson och Lennart Magnusson från Nationellt kompetenscentrum för anhöriga vid Linnéuniversitetet i Kalmar. De befann sig i Bryssel för start av sitt projekt inom Horisont 2020. Vi passade på att ställa några frågor!

Vad är bakgrunden till att ni träffas i Bryssel?

–          Vi utvecklar ett projekt inom Horisont 2020, vilket handlar om att etablera stöd för unga omsorgsgivare runt om i Europa. Med unga omsorgsgivare menar vi tonåringar som ger vård, hjälp eller stöd till exempelvis en förälder som kanske är svårt sjuk eller har missbruksproblem. Därför vill vi kartlägga situationen för unga omsorgsgivare i 6 EU-länder.

Vad gör ni under er tid här?

–          Vi håller just nu kick off-mötet för projektet. Allt från planering och utförande. Därför har vi även presenterat en deltidsanställd projektkoordinator vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är väldigt bra att träffas på detta sätt i Bryssel! Vi inom projektet har nu haft kontakt med varandra i snart 2 år via telefon och mail, men det är så stor skillnad att sätta sig vid samma bord och få tid att verkligen diskutera alla viktiga punkter.

Vad ser ni att ni får ut av era dagar här?

–          Vi diskuterar det arbete som vi ska göra tillsammans. Utöver kartläggning handlar det om att, tillsammans med unga omsorgsgivare, utveckla och utvärdera stöd. Stöd som kan öka deras mentala hälsa och välbefinnande, minska deras börda och andra negativa aspekter av deras situation. Projektets huvudmål för projektet ligger i linje med EU:s policy att försöka minska antalet unga som lämnar grundskolan utan betyg. Där ser vi att en del av dessa är unga omsorgsgivare.

 

Mer information om Nationellt kompetenscentrum för anhöriga går att läsa på deras hemsida.