Naturvårdsverket utlyser skrivarstöd för projektansökningar med fokus på klimat- och miljöarbete

EU-kommissionen godkände i november ett investeringspaket på 264,8 miljoner euro för att inom LIFE-programmet (EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder) stödja områden som främjar övergången till en mer hållbar ekonomi, biologisk mångfald samt miljöstyrning och miljöinformation. LIFE-programmet har som syfte att bidra till implementering, uppdatering och utveckling av EU:s miljö- och klimatpolitik genom olika projekt. Budgeten för 2014-2020 är 3,4 miljarder euro och det finns två delprogram med fokus på miljö respektive klimat. Naturvårdsverket är nationell kontaktpunkt för programmet i Sverige

Nu är det möjligt att ansöka om skrivarstöd från Naturvårdsverket för att ta fram projektansökningar inom LIFE-programmet. Skrivarstödet gäller ansökningar inom områdena natur och biologisk mångfald.

Ansökan ska vara hos Naturvårdsverket senast 22 januari 2016.

Läs mer om skrivarstödet här.