Nederländskt besök i Småland – samarbete eHälsa

Förra året togs första stegen till ett samarbete mellan Småland-Blekinge-Halland och innovationsplattformen GEEF i nederländska Leeuwarden på temat smarta hem för äldre. I höstas åkte en grupp bestående av regioner, kommuner, science parks och lärosäten till Nederländerna och GEEF i syfte att utforska möjligheterna till samarbete. Det var ett lyckat besök som man gärna ville följa upp. Denna stafettpinne plockades upp av eHälsoinstitutet Linnéuniversitetet som tog initiativet att bjuda in till och arrangera nästa träff. Och förra veckan var det en förväntansfull grupp från Nederländerna som anlände till Småland för att återigen träffa de svenska deltagarna och ta nästa steg i samarbetet.

Huvudfokus för dagarna var en fokuserad workshop som syftade till att ytterligare identifiera och specificera gemensamma intresseområden för vidare samarbete och utbyte, men programmet innehöll även ett antal studiebesök. Huvuddel av programmet ägde rum på olika platser i Kalmar, men på efterfrågan från de nederländska deltagarna utökades programmet med studiebesök hos Qulturum i Jönköping för att ta del av initiativ som pågår där. Några av de nederländska deltagarna tog dessutom tillfället i akt att träffa kontakter i Kronoberg. Det är verkligen kul att se vad vi kan uppnå när vi förena och nyttja våra kompetenser på detta sätt – tillsammans har vi mer att erbjuda än var för sig! Vid båda tillfällen har det varit tydligt att vi även inom Småland-Blekinge-Halland har mycket att lära av varandra och potential att förena kompetenser.