Nu är vårens praktikanter här!

De nya praktikanterna, Fatmir Mikullovci och Frida Berg är nu på plats hos oss på Småland-Halland-Blekinges South Sweden’s kontor här i Bryssel. Fatmir och Frida, som både kommer från Linnéuniversitetet är glada att få vara här och ser fram emot sin tid i Bryssel!

Fatmir Mikullovci studerar statsvetenskap på Linnéunivesitetet där han är inne på sitt tredje och sista år. Han har även varit på utlandsstudier i Frankrike där han har läst kurser riktade främst mot EU och internationella relationer. Utöver studierna är Fatmir idéellt engagerad i Utrikespolitiska Föreningen i Växjö.


– Genom praktik vid Småland-Halland-Blekinges Brysselkontor får jag möjligheten att praktiskt använda de kunskaper jag fått via min utbildning och tidigare erfarenheter. Arbetsuppgifterna faller i mina intressen och samtidigt får jag jobba gentemot regioner som jag har anknytning till, vilket känns väldigt spännande! EU påverkar våra liv vardagligen därför är det intressant att få större insyn i arbetet och hur vi kan påverka redan i ett tidigt skede. 

 

Frida Berg studerar Masterprogrammet i Internationella Relationer vid Linnéuniversitetet i Växjö som särskilt fokuserar på statsvetenskap utifrån ett internationellt perspektiv. Programmet inkluderar även praktik som en avslutande del i utbildningen. Tidigare har hon en kandidatutbildning inom Internationell administration i vilken hon spenderade en termin som praktikant på en kommun i norra England, på Durham County Council.

– Statsvetenskap är ett av mina största intressen och särskilt utifrån ett internationellt perspektiv. Att få göra praktik på Småland-Halland-Blekinges Brysselkontor ger mig möjlighet att få sätta mina teoretiska kunskaper på prov, lära mig mer om EU och dess inverkan på regionalpolitik samt få värdefulla arbetserfarenheter.