Nu börjar arbetet med ett nytt europeiskt Bauhaus

I sitt State of the Union-tal 2020 presenterade Ursula von der Leyen initiativet ett nytt europeiskt Bauhaus. Detta nya europeiska Bauhaus beskrivs som ett miljömässigt, ekonomiskt och kulturellt projekt som syftar till att kombinera formgivning, hållbarhet, tillgänglighet, överkomlighet och investeringar för att bidra till genomförandet av den europeiska gröna given. Allt detta ligger väl i linje med Småland Blekinge Hallands kompetenser och det har funnits en nyfikenhet på hur det ska utformas. Idag drog så själva utformningsfasen igång med lansering av hemsida och utlysning av samarbetspartners.

En central del är delaktighet och att initiativet ska utformas genom samskapandeprocess. Under hösten kommer detta leda till att ansökningsomgångar för att förverkliga nya europeiska Bauhaus-idéer på minst fem platser i EU:s medlemsstater, genom användning av EU-medel på nationell och regional nivå. Nu uppmanas konstnärer, formgivare, ingenjörer, forskare, entreprenörer, arkitekter, studenter och alla intresserade personer att dela med sig av exempel på inspirerande resultat för det nya europeiska Bauhaus, deras idéer om hur det bör utvecklas, samt deras farhågor och utmaningar. Ett nyinrättat Bauhaus-pris kommer delas ut till de bästa bidragen. För Småland Blekinge Hallands med regionala styrkor på området är detta en gyllene chans att bidra med vår kompetens och att förbereda oss för kommande faser. I nästa steg, genomförandefasen, kommer nämligen fem pilotprojekt initieras – kanske kan en av dessa fem piloter vara i våra regioner? I en tredje fas ska Bauhausstilen spridas via projekt, nätverk och kunskapsutbyten. Redan nu bör strategiska diskussioner och mobilisering av aktörer inledas, det kan även vara värt att fundera över hur det kan integreras i regionalfondsprogrammen.

Ni hittar all info på det Nya europeiska Bauhaus-hemsidan

Ni kan ta del av dagens pressmeddelande här.