Nu har initiativet för innovativ hälsa (IHI) lanserats!

IHI är ett offentligt-privat partnerskap mellan EU och Europas life science-industri som finansierar hälsoforskning och innovation. Partnerskapet lanserades officiellt i veckan och antagit den strategiska forsknings- och innovationsagendan (SRIA) som sin vägledare. IHI arbetar för att främja innovation och hälsoforskning inom ett brett spektrum av sektorer. Målet är att omsätta forskning, innovation och hälsa i fördel för patienter och samhället för att se till att Europa blir ledande i tvärvetenskaplig, hållbar och patientcenterarad hälsoforskning.

Alla etablerade organisationer i EU eller ett land med anknytning till Horisont Europa är berättigade IHI-finansiering. I första hand stöder IHI:s finansiering deltagande i projektet av organisationer så som universitet, forskningsorganisationer, patientorganisationer, små och medelstora företag. Beroende på ansökningsomgång kan stora företag också vara berättigade finansiering.

IHI syftar till att uppnå följande:

  • Bidra till en bättre förståelse för bestämningsfaktorer för hälso- och prioriterade sjukdomsområden.
  • Integrera fragmenterade R&I-insatser för hälsa för att sammanföra hälso-och sjukvårdsindustrin och andra intressenter med ett fokus på icke-tillgodosedda offentliga hälsobehov.
  • Demonstrera genomförbarheten av människocentrerade, integrerade hälso-och sjukvårdslösningar.
  • Utnyttja den fulla potentialen av digitalisering och datautbyte inom sjukvård.
  • Möjliggöra utvecklingen av nya och förbättrade metoder och modeller för en omfattande bedömning av värdet av innovativ och integrerad hälso- och sjukvårdslösning.

Om du vill läsa mer om partnerskapet, klicka här.

Tips! IHI uppmanar experter inom vetenskap och hälsa att ansluta till dess rådgivande panel som har en nyckelroll i att fastställa partnerskapets prioriteringar och utforma ansökningsgenomgångar. Ansök senast 21 feb här.