Nu ska det bli lättare för studenter och forskare utanför EU att studera och arbeta i Europa

I onsdags antog EU-parlamentet nya regler som harmoniserar, förtydligar och förenklar de villkor som gäller för forskare och studenter som kommer från ett icke EU-land att studera eller arbeta inom EU. Nedan följer exempel på hur de nya reglerna ska underlätta processen: 
 
Studenter och forskare ska få lov att stanna i landet minst nio månader efter att utbildningen är avslutad för att kunna söka arbete eller starta sitt eget företag. På detta sätt ökar även sannolikheten för att Europa får ta del av den kompetens som man utbildar
Under utbildningens gång ska det bli lättare för studenter och forskare att röra sig inom EU. Till exempel ska de inte behöva ansöka om nytt visum när de reser till ett annat EU-land under en begränsad period och forskare ska tillåtas flytta under längre tidsperioder än vad som för närvarande är tillåtet
Forskare ska inneha rätten att ta med sina familjemedlemmar, och dessa ska även tillåtas arbeta i landet under vistelsen
Studenter ska inneha rätten att arbeta minst 15h/vecka.  
Förutom studenter och forskare ska de nya reglerna även innefatta en harmonisering av och bättre villkor för praktikanter, volontärarbetare samt au-pairer
 
Den svenska EU-parlamentarikern Cecilia Wikström menar att detta är ett sätt att både attrahera kvalificerad arbetskraft och stärka europeiska universitets konkurrenskraft på den globala marknaden. 
 
Nästa steg i processen faller nu på medlemsländerna, som har två år på sig att applicera ändringarna på den nationella lagstiftningen.