Ny chans för dig som missade infodag om I3

I december informerade SBHSS Brysselkontor om en informationsdag om den nya EU-finansieringen Interregional Innovation Investment (I3)Instrument som riktar sig till regioner för att skapa länkar mellan Europas regioner och deras styrkor. För de som missade eventet ligger nu seminariet ute för beskådan på denna länk där även visade PowerPoint-presentationer finns tillgängliga.