Ny europeisk fond för infrastruktur inom bredband – 2017

Tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB) presenterade EU-kommissionen tidigare i veckan ett förslag om en fond för infrastruktur inom bredband – Connecting Europe Broadband Fund. Fonden ska bygga upp en investeringsplattform med kombination av privat och offentlig finansiering och ska bland annat investera i utbyggnaden av bredband på glesbygden.

 

                           

 

Fonden ska vara en del av den europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) och har planerats under kommissionens strategi för Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a Gigabit Society. Investeringsplattformen kommer som ett svar på den ökade efterfrågan för småskaliga digitala projekt i Europa som fram till nu har haft svårt att finna finansiering. Satsningens fokus kommer således ligga på småskaliga högrisk projekt som representerar en total kostnad på 1.5 miljarder euro eller mindre.

The Connecting Europe Broadband Fund kommer bli EU:s första investeringsplattform för infrastruktur inom bredband och kommer bestå av en pool med tematiskt eller geografiskt fokuserade projekt. Finansiering kommer från privata såväl som offentliga investeringar och kommer sammanlagt uppgå till fem miljarder kronor.

Innan år 2020 ska satsningen ge alla europeiska hushåll tillgång till internet på minst 30 Megabit/sekunden. Kommissionen föreslår även att alla offentliga organ samt digitala företag ska ha tillgång internet på 1 Gigabit/ sekunden före 2025. Fonden beräknas att öppna i mitten av 2017 med målet att göra satsningar i minst 20 medlemsländer fram till 2021.

Satsningen på infrastruktur inom bredband ger alltså större möjligheter för alla aktörer inom privat såväl som offentlig sektor, att effektivisera sina industriella processer inom ramen för smart industri. Fonden torde således vara intressant för samtliga regioner och lokala aktörer inom Småland-Blekinge.

Läs mer om EU:s strategi för en digital inre marknad här.