Ny grönbok för hållbar turism

Nu finns en ny grönbok för området hållbar europeisk turism. Fokus från kommissionen är att stärka hållbarheten inom turismsektorn. Det skall ske genom lansering av mätinstrument för uppföljning inom branschen. Man efterlyser nu synpunkter och åsikter på förslaget. Grönboken finns att läsa på http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-464-EN-F1-1.Pdf

Deadline för synpunkter på materialet är den 14 november 2014.