Ny kvalitetsstämpel som kan hjälpa små och medelstora företag att få finansiering till projekt

Under Open Days – europeiska veckan för regioner och städer, lanserade EU-kommissionen ett nytt initiativ, kvalitetsstämpeln ”Seal of Excellence”. Syftet med kvalitetsstämpeln är att regioner ska använda sig av den för att uppmärksamma lovande projektförslag som sökt medel från EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020, men som av budgetskäl inte kunnat få finansiering. 

Under initiativets inledningsfas vänder det sig endast till små och medelstora företag.  Genom att använda stämpeln kan aktörer inom regionen hjälpa projekt lanserade av lokala och regionala företag att få finansiering från andra källor, till exempel de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EFSI) eller andra nationella eller regionala investeringsprogram. För de regioner som är intresserade av att använda sig av stämpeln har kommissionen skapat ett forum ”Community of practice”. På forumet kan regioner utforska de bästa sätten att genomföra finansieringssystem för att stödja projekt som tilldelats kvalitetsstämpeln. För att gå med i forumet kan man maila sitt intresse till: RTD-seal-of-excellence@ec.europa.eu.

 

Läs mer om den nya kvalitetsstämpeln här.