Ny pakt för urban agenda sluten i Amsterdam

Den urbana agendan har som mål att förbättra och effektivisera EU-lagstiftning som påverkar städerna och att utveckla de nuvarande finansieringsinstrumenten. Cirka 70 procent av EU:s befolkning lever och bor i städer beräknas till 2050 vara 80 procent. Utvecklingsbehoven i städerna är därmed stort. Exempel på områden som den urbana agendan fokuserar på är: Teman integration av migranter och flyktingar, fattigdom i städerna, bostäder och luftkvalitet.

Europeiska investeringsbanken (EIB) kommer att i enlighet med pakten att rikta olika typer av lån till mindre kommuner och städer med under 75 000 invånare.

Läs mer här

 http://cor.europa.eu/sv/news/Pages/eu-urban-agenda-can-help-create-sustainable-cities-for-europes-citizens.aspx