Ny strategi för plaster att vänta

Samhällets behov av plaster är stort. Cirka 40% används av förpackningsindustrin, 20% inom byggbranschen och 10% av bilindustrin. Utmaningar som behöver adresseras är att stor andel av den plast som produceras kommer från nytt fossilt material och mycket lite är återvunnet. Det finns också svaga ekonomiska incitament att återvinna plaster. Detta medför stora utsläpp av växthusgaser med skador för miljön. Även marina miljöer skadas av plasterna. Mot denna bakgrund planerar EU-kommissionen för en ny strategi som tar sikte på att återvinna plaster till att bli en del av den cirkulära ekonomin. En summering finner ni här. Strategin väntas att komma under slutet av 2017.