Ny utlysning för projekt inom besöksnäringen kopplade till världsarv

EU-kommissionens myndighet för små- och medelstora företag, EASME, har denna vecka öppnat en utlysning för projekt inom besöksnäringen. Utlysningen ger möjlighet till extern medfinansiering av projekt som utvecklar turismtjänster hos offentliga och privata organisationer kopplade till världsarv på UNESCO:s världsarvslista.

 

 

EASME:s utlysning syftar till att skapa ett europeiskt mervärde genom att utöka samarbeten och synergier över nationsgränser. Projektfinansieringen skall hjälpa till att utveckla och stödja internationella produkter och tjänster inom besöksnäringen med koppling till världsarven. Målet är att stärka internationella turismsamarbeten runt världsarv. Ett annat mål är att öka allmänhetens medvetenhet om europeiska kulturarv.  Detta är ett sätt att öka deras värde, attraktionskraft och bidrag till besöksnäringen. Att främja gränsöverskridande samarbeten på området hoppas myndigheten också ska bidra till en differentiering av de tjänster och produkter som erbjuds av besöksnäringen runt de europeiska världsarven.

För information om ansökan se EASME:s hemsida. För de aktörer som söker projektpartners, antingen till en egen idé eller för att ingå som partner i ett tidigare initiativ, går det att skapa en profil i CORDIS databas (Community Research and Development Information Service). Där går det dels att skapa en egen annons för att hitta partners och dels se vilka befintliga aktörer och projektidéer som söker partners.

Krav för ansökan är bland annat att det tänkta projektet centreras kring minst ett världsarv på UNESCO:s världsarvslista. Det ska även involvera partners från minst fyra EU- eller COSME-anslutna länder (EU:s konkurrenskraftsprogram för små och medelstora företag).

Sista ansökningsdatum är 29 juni.