Ny utlysning inom EU:s program för att främja entreprenörskap hos unga och nyanlända invandrande personer

Idag är ca 2 miljoner Europas entreprenörer födda utanför EU och enligt studier är den unga invandrande personen mer benägen att starta eget företag i jämförelsevis med en medborgare född inom EU. Med senare års ökade immigration till EU har frågor såsom integration av unga personer i samhället blivit ett prioriterat område inom flyktingpolitiken. Migration- och flyktingpolitiken påverkar i hög grad regional- och lokalnivå, d.v.s. väldigt många kommuner och regioner runtom i Sverige. Det är också där insatser görs för att göra det enklare för nyanlända att etablera sig och komma i arbete.
 
Som en del av integrationsprocessen anser EU att information om entreprenörskap är viktigt för att uppnå ekonomisk självständighet. I fjol implementerade därför Europaparlamentet ett pilotprojekt "Entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad för unga invandrade personer" som ska främja entreprenörskapsförmågan hos unga och nyanlända.

Målet med den nuvarande utlysningen är att stödja utformandet, få till stånd förbättringar i samt en ökad spridning av stödsystemet för målgruppen unga invandrande personer i syfte att identifiera potentiella företagare samt att höja medvetande om möjligheten till entreprenörskap. Fokus kommer att ligga på utbildning och mentorssystem. Läs mer om utlysningen här

Den totala budgeten för programmet är 2 150 000 EUR. Det maximala belopp som EU kan delfinansiera är 537 500 EUR per projekt, motsvarande upp till 85 % av projektkostnaden.
 
Projektet ska visa på tydligt transnationella samarbeten och medföra ett europeiskt mervärde genom att stödja den europeiska integrationen.
 
I ansökan ska följande kriterier uppnås:

– Projektet ska max pågå i 24 månader
– Sökanden är offentliga eller privata aktörer/juridiska personer där minst tre  medlemsländer ska ingå
– Projektstart är tidigast 1 mars 2017
– Projekten ska vara icke-vinstdrivande
 
Ansökan lämnas senast in den 30 november 2016.