Ny utlysning inom Interreg Europa

Utlysning Interreg Europa med deadline i slutet av juni 2017. Regionala myndigheter kan söka bland annat med fokus på gröna frågor.

Se mer info på nedanstående länkar

​Interreg Europa

http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Programme_manual.pdf