Nya förutsättningar för regional utveckling

De svenska regionkontorens FoI-nätverk har analyserat kommissionens förslag till budget- och program i nästa programperiod (2021 – 2027). I kompendiet ”nya förutsättningar för regional utveckling” presenteras ett antal områden i EU-kommissionens förslag som är särskilt intressanta ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. I kompendiet lyfts bl.a. den gemensamma bedömningen att smart specialisering och det regionala perspektivet får en ökad betydelse i jämförelse med nuvarande programperiod.

2017 bildades de svenska regionkontorens nätverk för forsknings- och innovationsfrågor (FoI) och kompendiet ”nya förutsättningar för regional utveckling” är ett resultat av gott samarbete mellan de svenska regionkontoren i FoI-nätverket. Kompendiet innehåller en samling texter som belyser kommissionens förslag med kopplingar till regional utveckling och är indelat i sex kapitel:  

  • En växande betydelse för smart specialisering i nästa programperiod
  • Från förhandsvillkor till nödvändiga villkor
  • Interregionala innovationsinvesteringar
  • Horisont Europa
  • Stöd till små och medelstora företag samt kluster i nästa programperiod
  • Samordna satsningar från europeisk, nationell och regional nivå

I skrivande stund pågår förhandlingar inom och mellan de lagstiftande församlingarna. Texterna baserar sig på EU-kommissionens ursprungliga förslag till långtidsbudget och inte på utkomsten av förhandlingarna. Trots detta menar vi att texterna ger en god bild av några av de viktigaste förändringarna från ett regionalt och lokalt FoI-perspektiv i nästa programperiod.

FoI-nätverkets kompendium: ”NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR REGIONAL UTVECKLING – Exempel på hur det regionala utvecklingsarbetet kan växlas upp med EU-medel i nästa programperiod, 2021 – 2027”