Nya krav på utbyggnad av ladd- och vätgasstationer i EU

Ännu ett nytt lagförslag inom ramen för Fit-for-55 har gjort framsteg där Europaparlamentet och ministerrådet tidigare i veckan blev överens om EU-kommissionens förslag till en ny förordning om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR). Överenskommelsen innebär att fler laddningsstationer för elfordon och tankställen för vätgasdrivna fordon ska byggas ut i Europa. Detta är ett viktigt steg för att minska utsläppen av växthusgaser i transportsektorn, men även göra det lättare att använda sig av el- och vätgasdrivna bilar, där ägare inte längre behöver oroa sig över att hitta laddnings- och tankstationer under längre körsträckor.

Mer konkret innebär lagförslaget att det på europeiska motorvägar ska finnas snabbladdare på minst 150kW var 60:e kilometer från och med 2025, och att det till 2030, på samma avståndsintervall, ska finnas snabbladdare för lastbilar och bussar på 350kW. Den europeiska konsumentorganisationen (BEUC) välkomnar förslaget och lyfter det faktum att operatörer behöver visa priset per kW/h på ett öppet sätt och förenkla betalningen. Förutom infrastruktur för alternativa bränslen för vägfordon, riktar sig lagförslaget även till hamnar och flygplatser där passagerar- och containerfartyg ska ha tillgång till el i hamnen från och med 2030, medan stillastående flygplan ska förses med el vid gaten redan från 2025.

Den preliminära överenskommelsen är, enligt Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, en viktig pusselbit för att påskynda elektrifieringen av EU:s transportsektor, minska transportsektorns utsläpp och underlätta för människor och företag att äga eldrivna fordon. Lagförslaget bidrar även till att nå EU:s övergripande klimatmål i den gröna given och Fit-for-55, där transportsektorn spelar en betydande roll.

Förordningen kommer onekligen att påverka våra regioner och är viktig att uppmärksamma på grund av den snäva tidsram som är angiven. Framför allt då utbyggnaden av snabbladdare för lätta fordon ska vara uppnådd redan 2025. Dock behöver den preliminära överenskommelsen formellt godkännas av EU-parlamentet och rådet innan förslaget blir lag, vilket förväntas under de kommande mötena i rådet.

Vill ni veta mer om lagförslaget, kontakta Martin Broberg eller Fanny Götesson.