Nya program, nya möjligheter: SveReg-Webinarium

Året SveReg-konferens i Bryssel ställdes dessvärre i våras in på grund av Coronakrisen. SveReg har under våren och sommaren arbetat med ett alternativ för att ändå kunna träffas och diskutera aktuella frågor på EU-nivå med våra medlemmar. Här finner du en Save-the-date till ett webinarium anordnat av de svenska stads- och regionkontoren (SveReg), och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel. Temat är förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget och återhämtningsplan, programmering av sektorsprogrammen och de sammanhållningspolitiska fonderna, samt möjligheter till synergier mellan EU:s fonder och program i nästa programperiod.

När: 1 oktober, 13 – 14.00

Målgruppen för SveReg-konferensen 1 oktober är förtroendevalda, direktörer samt personer som aktivt deltar i programmeringen av ERUF. Webbinariets första del ger en generell överblick över spelplanen och riktar sig till den hela målgruppen, medan del två riktar sig särskilt till personer som jobbar med programmeringen.

Registreringen öppnar inom kort, och Brysselkontoret återkommer så snart vi har mer information. Deltagarantalet kommer att begränsas till ca 10 personer per region, men observera att webinariet kommer spelas in och ligga ut ett tag så att fler kan ta del av informationen i efterhand. Respektive regional utvecklingsavdelning avgör vilka som deltar.

SveRegs ambition är att anordna en serie webbinarium under hösten och våren som ska bidra till arbetet med förberedelser inför nästa programperiod. Kommande webbinarier kommer att ha mer tematiskt fokus där specifika sektorsprogram presenteras och diskuteras. Vi återkommer med mer information om detta.