Nya projektutlysningar inom Erasmus+

Under hösten lanserade kommissionen nya utlysningar inom Erasmus+ programmet. Gentemot 2016 satsar EU ytterligare två miljarder kronor för att främja social integration genom satsningar på bland annat utbildning, sport och ungdomar. Programmet finansierar ett brett spektrum av aktiviteter in områden som skapar möjligheter för studenter, trainees, volontärer och anställda att exempelvis spendera en termin eller en del av sin anställning, utomlands i syfte att starka sina kompetenser och erfarenheter.

Enligt kommissionen är budgetökningen en bekräftelse på den goda effekt som Erasmus+ programmet haft på Europas mobilitet och utbildningssektor under de senaste åren. Som president Juncker belyste i sitt State of the European Union tal i september, bidrar programmet med viktigt stöd till organisationer inom relevanta områden och bidrar till en ökad mobilitet inom den europeiska unionen.

Totalt har programmet en budget på totalt 147 miljarder kronor för den nuvarande budgetperioden. Budgeten ska i syfte hjälpa unga och redan erfarna arbetare att hitta utbildning, praktiktjänst eller att studera och arbeta utomlands. Det finns också en ny del av Erasmus+ programmet som stödjer interregionala projekt inom sport. Syftet med är att få organisationer att arbeta för att motverka doping, våld, rasism och s.k. match-fixing.

Den totala budgeten för 2017 års projektutlysningar är beräknad till 21,57 miljarder svenska kronor och innefattar följande områden:

 •           Utbildning och praktiktjänster
 •           Ungdomar
 •           Jean Monnet (projekt som bygger broar mellan akademiker, forskare och EU:s beslutsfattare)
 •           Sport

Projektansökan är öppen för aktörer inom offentlig samt privat sektor som arbetar inom utbildning, praktiktjänstgöring, ungdomar och sport. Dessutom kan informella grupper eller organisationer som styrs till stor del av ungdomar ansöka om medel. Kriterierna är då att främja ungt lärande genom interregionala samarbeten.

Kommissionen utlyser projekt inom följande områden under 2017:

 

      Vinter 2017                                                                                                  Deadline

 •           Mobilitet inom utbildning och praktiktjänstgöring                       2 februari
 •           Mobilitet av ungdomar                                                                  2 februari/26 april/4 oktober
 •           Strategiska partnerskap (ungdomar)                                             2 februari/26 april/4 oktober
 •           Kapacitetsutbyggnad för universitet/högskolor                            9 februari
 •           Erasmus Mundus partnerskap (masterutbildningar)                    16 februari
 •           Stöd till föreningar, näringar och projekt                                    23 februari
 •           Kunskapsbanker                                                                              28 februari

Vår 2017

 •           Kapacitetsutbyggnad för ungdomar                                               8 mars
 •           Strategiska partnerskap (utbildning och praktik)                         29 mars
 •           Storskaliga europeiska volontär event                                           5 april
 •           Partnerskapstöd till aktiviteter inom sport                                    6 april
 •           Icke-vinstdrivande sportevenemang                                              6 april
 •           Små interregionala samarbeten                                                     6 april
 •           Projekt inom europeiska volontärtjänster                                    26 april