Nya riktlinjer för offentligt stöd

OECD-studien som gjordes för Småland-Blekinges län visar på att många av de små- och medelstora företag som finns i dessa områden möter problem gällande finansieringsmöjligheter. Näringslivet måste förflyttas upp i värdekedjan, samtidigt finns det idag risker vad gäller offentlig riskfinansiering av näringslivet.

EU-kommissionen har antagit nya riktlinjer som behandlar villkoren för de medlemstater som vill erbjuda och underlätta möjligheten till finansiering av europeiska små- och medelstora företag. EU-kommission menar att dessa företag, särskilt de som befinner sig i tidig utvecklingsfas finner svårigheter med att locka ny finansiering till de nya investeringsprojekten. Kommissionen har därför tagit fram en moderniseringsstrategi (SAM), som syftar till att främja tillväxten på den inre marknaden genom satsningar på effektivering av stödåtgärder. Parallellt arbetar de med granskning av konkurrenssituationen (läs mer) Riktlinjerna kommer att träda i kraft den 1 juli 2014.

Förutom offentligt stöd för riskfinansiering av näringslivet, debatteras idag även offentligt stöd för en rad områden. EU-kommissionen undersöker ett trettiotal områden, däribland offentligt stöd till regionala flygplatser. Småland-Blekinge berörs alltså i högsta grad av resultatet av kommissions arbete. För att vi och andra europeiska regioner ska få göra våra röster hörda, bjuder nu EU-kommissionen in till öppet samråd där olika intressenter såsom myndigheter, organisationer och forskare deltar i en konsultation gällande statsstöd. Konsultationen är en integrerad del av kommissonens program för ett moderniserat statsstöd (State Aid modernisation programme, SAM). Konsultationen avser ge praktisk vägledning för olika statliga stödåtgärder utifrån reglerna i europeiska unionens funktionsrätt (EUF). om statsstöd i artikel 107.

Sista anmälningsdag är 14 mars 2014. För mer info, klicka här