Nya utlysningar för LIFE-programmet 2020

EU-kommissionen har öppnat upp för projektutlysningar gällande LIFE-programmet. Utlysningarna gäller projekt inom miljö-och klimatåtgärder.

Kommissionen har lanserat 2020 års projektutlysningar och för detta året har mer än 450 miljoner euro beviljats för projekt om naturskydd, miljöskydd och klimatåtgärder. De flesta LIFE-projekt är så kallade ”traditionella projekt” som kan samordnas av alla juridiska instanser och myndigheter som är registrerade i EU. Dessa inkluderar offentliga institutioner, företag och icke-statliga organisationer (icke-statliga organisationer).

Hur man ansöker

Ansökan om traditionella projekt med fokus på klimatförändringar innebär att man lämnar in ett fullständigt förslag till oktober 2020. Detta inkluderar förslag till klimatförändringsprojekt och anpassningsprojekt samt klimatstyrning och informationsinitiativ.

För traditionella projekt angående miljö- och natur sker ansökningsprocessen i två steg: först ska kandidaterna arbeta fram ett dokument som beskriver sin idé till juli 2020. Om idén sedan blir nominerad har man fram till februari 2021 att lämna in ett fullständigt projektförslag. Tvåstegsprocessen omfattar områden såsom, naturvård och biologisk mångfald, miljö- och resurseffektivitet samt miljöstyrning och informationsprojekt.

Du kan hitta mer information om hur du ansöker på sidan om LIFE-ansökningsomgång 2020.
Delta gärna på EU-kommissionens virtuella informationsdag om utlysningar inom LIFE-2020 den 30 april. Anmälan är öppen till den 25 april.

Särskilda bestämmelser på grund av COVID-19

Med anledning av COVID-19 har EU-kommissionen infört särskilda riktlinjer för att underlätta för de sökande och minska effekterna av de begränsningar som uppstått på grund av corona, detta inkluderar följande:

  • Alla inlämningsfrister förlängs med en månad.
  • Privata enheter är inte längre skyldiga att lämna öppna anbud för kontrakt över 135 000 euro.
  • Projekt kan ekonomiskt stödja små, lokala initiativ.
  • Ett särskilt avsnitt om nystartade företag har integrerats i riktlinjerna.

Ytterligare bestämmelser kan träda i kraft och EU uppdaterar ständigt sin information om vad som gäller angående pandemin.