Nyöppnat AI-kontor

Som en del av EU:s satsningar kring den digitala omställningen inrättade EU-kommissionen i februari ett kontor för artificiell intelligens. Detta kontor kommer genom olika verktyg erbjuda stöd och forum för utveckling och kunskapsutbyte till företag och offentliga verksamheter. I denna artikel benar vi ut vad kontoret är för något och hur Småland-Blekinge-Hallands aktörer kan dra nytta av det.

Digitalisering är ett högt prioriterat område på den europeiska arenan där EU-kommissionen med olika insatser strävar efter att främja ett mer digitalt och uppkopplat Europa. Här spelar utvecklingen och ambitioner om utbyggnaden av artificiell intelligens (AI) en stor roll, vilket även kan få betydelse för den regionala utvecklingen och kräver koordinering av både aktörer och resurser. Mycket är på gång inom utvecklingen av AI och EU arbetar aktivt för att öka konkurrenskraften i Europa men även för att säkerställa utvecklingen av tillförlitlig AI.

Som komplement till AI-akten, EU:s lag om artificiell intelligens, presenterade EU-kommissionen i januari ett AI-innovationspaket, med åtgärder som syftar till att  stödja europeiska små, medelstora och även nystartade företag när det kommer till utveckling kopplad till artificiell intelligens. Detta innefattade bland annat beslutet att etablera ett så kallat AI-kontor inom Kommissionen.

Kontoret inrättades i slutet av februari med syftet att främja internationellt samarbete inom AI, samt att säkerställa att policy-utveckling inom området samordnas på en europeisk nivå. AI-kontoret kommer erbjuda rådgivning och verktyg för implementering av AI till både företag och offentliga verksamheter. Forum och möjligheter till nätverkande och diskussioner kommer även organiseras, vilket kommer erbjuda möjligheter för utbyte av kunskaper och erfarenheter. Utöver detta kommer den även att arbeta med att övervaka och säkerställa att AI-akten efterföljs samt arbeta för att öka skyddet mot de risker som AI medför. Då detta berör flera områden inom näringslivet och regional utveckling bedömer Brysselkontoret att detta kan vara intressant för flera olika aktörer inom Småland-Blekinge-Hallands geografi. Detta kan till exempel vara av särskilt intresse för de Europeiska digitala innovationshubbarna som hjälper små och medelstora företag såväl som den offentliga sektorn i södra Sverige att digitalisera. Även för utvecklingen av områden som automation såväl som informationsdriven vård kan kännedomen om detta nyetablerade kontor vara betydelsefull.

Brysselkontoret vill även informera om att det finns möjlighet att ansöka om att bli en del av AI-kontoret. Experter och intressenter från offentlig sektor, forskningscentrum, industrin och tankesmedjor kommer få chansen att gå med i forum och delta AI-kontorets arbete.

Vill ni ha mer information? Följ då länken nedan:

Läs mer om AI-kontoret här