Nytt direktiv angående förnyelsebara bränslen under 2016-nu konsultation

Till miljö- och energiansvariga i kommuner, regioner, landsting och universitet EU bjuder in till samråd med berörda parter och medborgare om det nya direktivet om förnybar energi ( REDII ) för perioden 2020-2030. Direktivet planeras offentliggöras före utgången av 2016.

Se vidare

Fördelar med att delta i ett samråd är

-påverkan på EU:s politik

-nätverkande inom sakområdet

-man bygger upp kunskap om var EU står i en specifik fråga och hur framtiden kommer att utvecklas

-man har tidig kännedom om direktiv som påverkar regional och kommunal nivå och kan anpassa verksamheten därefter.