Nytt Europaparlament – valutgången ifrån ett regionalt perspektiv

Vad innebär ett nytt europeiskt ledarskap för den regionala och lokala nivån i Småland-Blekinge-Halland? Vi har tittat på valutgången ifrån ett ”regionalt utvecklingsperspektiv” för att utröna vilka ev. möjligheter våra medlemmar har att bidra med goda exempel, en regional och lokal röst, i utformningen av europeisk politik i mandatperiod 2019 – 2024. Nu väntar en intensiv sommar/höst där Brysselkontoret kommer rikta blicken mot de svenska europaparlamentarikerna och vilka utskott de kommer att sitta i. 

Möjligehter att bidra med en regional röst 

Det ser ut att bli 16 nya och 4 omvalda Europaparlamentariker som fyller de svenska mandaten på 20 platser. Sverige tilldelas dessutom ett extra mandat om/när Storbritannien lämnar EU. Av de 20 svenska parlamentarikerna hittar vi tre med Småland-Blekinge-Halland koppling: Alice Bah Kuhnke (MP) – från Småland (Region Jönköping), Jörgen Warborn (M) – från Halland och Peter Lundgren (SD) – bor i Småland (Region Jönköping).

 

Våra förhoppningar är att vi från Småland-Blekinge-Halland kan stötta och stärka Europaparlamentarikerna vid frågor som är av intresse för båda parter (våra regioner och europaparlamentariker). Det finns många områden där vi kan förse de svenska Europaparlamentariker med goda exempel, bidra med en regional och lokal röst, och säkerställa att ett regionalt perspektiv beaktas i europeisk policy. Det rör sig ofta om tematiska områden med koppling till den gröna omställningen (bioekonomi, cirkulär ekonomi, FoI) och/eller övergripande regionalpolitik (ex. program- och budgetutformning). Därför är det viktigt att vi har svenska Europaparlamentariker i de utskott som berör frågor som är av intresse för Småland-Blekinge-Halland. Vi ser särskilt stor potential att bidra med goda exempel till parlamentariker som arbetar i utskotten ENVI (miljö- folkhälsa och livsmedelssäkerhet), ITRE (Industri, forskning och energi), TRAN (transport och turism) och REGI (Regional utveckling).

Vilka utskott ska de svenska Europaparlamentarikerna sitta i?

Utskottsfördelningen beror till stor del på vad parlamentarikern har arbetat med tidigare, om den är ny i parlamentet och vad man önskar. Alla Europaparlamentariker får önska vilka utskott de ska sitta i, men det finns ingen garanti att hamna i det önskade utskottet. Nedan har vi listat vad de svenska Europaparlamentarikerna vill sitta i för utskott (enligt SVT:s utfrågning/valkompass innan valet).

Alice Bah Kuhnke (MP) LIBE-utskottet (medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor)

Jörgen Warborn (M) INTA-utskottet (internationell handel)

Peter Lundgren (SD) TRAN-utskottet (transport och turism)

Tomas Tobé (M) LIBE-utskottet (medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor)
Jessica Polfjärd (M) ENVI-utskottet (miljö- folkhälsa och livsmedelssäkerhet)
Arba Kokalari (M) AFET-utskottet (Utrikesfrågor)
Abir Al-Sahlani (C) LIBE-utskottet (medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor)
Karin Karlsbro (L) LIBE-utskottet (medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor)
Sara Skyttedal (KD) ITRE-utskottet (Industri, forskning och energi)
David Lega (KD) AFET-utskottet (Utrikesfrågor)
Heléne Fritzon (S) ingen information
Johan Danielsson (S) EMPL-utskottet (Sysselsättning och sociala frågor)
Erik Bergkvist (S) REGI-utskottet (Regional utveckling)
Evin Incir (S) ingen information
Pär Holmgren (MP) ENVI-utskottet (miljö- folkhälsa och livsmedelssäkerhet)
Jessica Stegrud (SD) ITRE-utskottet (Industri, forskning och energi)
Charlie Weimers (SD) AFET-utskottet (Utrikesfrågor)

Fredrick Federley (C) AGRI-utskottet (Jordbruks- och landsbygdsutveckling)
Jytte Guteland (S) ENVI-utskottet (miljö- folkhälsa och livsmedelssäkerhet)
Malin Björk (V) ingen information 

 

OBS. Europaparlamentariker är ofta engagerade i fler än ett utskott!

Fortsättning följer… 

Nu väntar en intensiv period i Bryssel och Brysselkontoret kommer främst rikta blicken mot de svenska europaparlamentarikerna och vilka utskott de kommer att sitta i. Vem som kommer bli EU:s nästa ordförande är också en aktuell fråga. De olika partigrupperna har redan utsett sina spitzenkandidater (toppkandidater) och av intressanta namn finns bl.a Manfred Webber från partigruppen EPP (moderater och kristdemokrater), Frans Timmermans från partigruppen S&D (socialdemokrater) och Margrethe Vestager från partigruppen ALDE (liberaler och centerpartiet). Utöver partigruppernas kandidater kan även EU:s stats- och regeringschefer föreslå ny ordförande och mycket pekar på att Michel Barnier, Brexitförhandlare och tidigare fransk utrikesminister, kan föreslås som kandidat till ordförandeposten.

Det är, sammanfattningsvis, en spännande sommar och höst vi har framför oss. Ett nytt europeiskt ledarskap kan påverka den regionala nivåns förutsättningar att driva regional utveckling – men det är för tidigt att analysera om, hur och inom vilka områden.