Nytt globalt rankingsystem för universitet och högskolor

Den 13 maj pressenterades det nya U-multiranksystemet för universitet och högskolor. Det EU-stöda projektet är ett interaktivt rankningssystem med möjlighet att jämföra utbildningar och universitet runt om i världen. Programmet har skapat med hjälp av undersökningar och data från bl.a. Centre of Higher Education i Tyskland och är byggt på feedback från ca 60 000 studenter från 850 olika lärosäten.

De utbildningar som för närvarande finns i systemet är handelsstudier, elteknik, mekaniskindustristudier och fysik. År 2015 kommer databasen att utökas med statistik från utbildningar inom psykologi, datateknik och medicin.

I programmet går det att jämföra utbildningar och universitet baserat på fem kategorier:

·         Forskningsframgångar 

·         Kvalitet på lärare/professorer

·         Internationalisering

·         Kunskapsöverföring

·         Regional förankring

Vardera kategori ges ett betyg mellan A-E, där A är det högsta betyget och E är det lägsta. Det är också möjligt att välja Universitet baserat på deras totala ranking inom:

·         Anknytning till forskningsverksamhet

·         Ekonomisk påverkan

·         Handelsstudier

Universitet och högskolor från hela världen finns med i databasen, där 62 % finns i Europa. 13 lärosäten är ifrån Sverige, däribland Högskolan i Jönköpingoch Linnéuniversitetet i Växjö.

Förhoppningen med programmet är att det ska underlätta för studenter att välja universitet med kvalitetsutbildning samt uppmärksamma potentiella internationella studenter om möjligheterna till akademiska studier utanför sitt egna land.  

För att besöka U-multiranks hemsida, klicka här.