Nytt initiativ för att öka medvetenheten om Interreg och territoriellt samarbete

EU-kommissionen ser ett behov att  öka medvetenheten om Interreg och territoriellt samarbete, särskilt hos unga. Därför har EU-kommissionen lanserat ett gemensamt initiativ tillsammans med  ett konsortium lett av Strasbourg universitet. Initiativet kallas the Massive Open Online Course (MOOC), och är en kurs på universitetsnivå helt online där vem som helst kan delta. De uppmuntrar individer och organisationer i de territorier som omfattas av södra östersjöprogrammet att delta, men även andra är välkomna

Målet med initiativet är:

  • Att öka européernas kunskap om territoriellt samarbete i Europa.
  • Att främja kunskapsuppbyggnad om dess sammanhang och effekter.

Målgrupperna är följande:

  • Akademiska gemenskaper.
  • Utövare av territoriellt samarbete.
  • Personer och organisationer som bor/är baserade i gränsregioner som vill främja utvecklingen av sin gränsöverskridande region.
  • Personer och organisationer som är aktiva i genomförandet av makroregionala strategier.

Första datumen för kursen är: 7/3–22 till 24/4–22.

Alla är välkomna och det är gratis.

Läs mer om initiativet här.

Hitta initiativets hemsida och hur du registrerar dig här.