Nytt nummer av På gång inom EU

SKL publicerar två gånger per år en tidskrift med namnet På gång inom EU och nu är höstens nummer ute. I publikationen hittar du information om vad som har hänt i EU och hur det påverkar svenska kommuner, landsting och regioner. De nya EU-parlamentarikerna presenteras och arbetet med Europa2020-strategin samt den nya sammanhållningspolitiken (som nästan är färdig) diskuteras.

Läs skriften här